SUPERSTAR LERDUVOR

UPPLEV DET BÄSTA LERDUVESKYTTET

OM SUPER STAR LERDUVOR

Sedan 1975 har vi tillverkat lerduvor och produkter för skyttar. Tack vare vår långa tradition och erfarenhet av teknisk utveckling och sportskytte har vi kunnat skapa kostnadseffektiva lösningar och högklassiga produkter för krävande användare.

 

Företaget startades av den välkände skeet skytten Jan-Åke Bengtsson och tack vare hans goda kunskaper om skytte och teknik blev lerduvorna snabbt en succè.

Företaget ägs fortfarande av Jan-Åke Bengtsson m. familj. Det leds idag av dess VD Micael Svensson, vars långa erfarenhet av branschen och goda ingenjörskunskaper säkrar fortsatta framgångar tillsammans med Team Super Star.

 

LERDUVOR

Super Star var den första lerduvetillverkaren som introducerade spräckmarkeringar undertill på lerduvan vilket gav en betydligt förbättrade splittrings egenskaper.  Detta och det faktum att vi var en av de första att införa räfflor för högre friktion mot kastarmen garanterade maximal rotation och splittring samt stabil flyktbana.

Denna design används idag av de flesta tillverkare på marknaden.

 

Super Star arbetar kontinuerligt för att möta alla krav, från nybörjare till  elitskyttar som önskar produkter som uppfyller kraven sett till tekniska och miljömässiga egenskaper.

 

 

HAGELAMMMUNITION

År 1989 startades Super Star Cartridge för att utveckla hagelpatroner för lerduveskytte och jakt.  Detta visade sig bli en lyckad satsning och hagelammunitionen blev mycket populär för jakt och vann många mästerskap inom lerduveskyttet.

1999 slogs den anrika ammunitionstillverkaren Gyttorp ihop med Super Star Cartridge och Gyttorp Cartridge Company skapades.Under de följande fem åren utvecklades Gyttorp CC till att bli marknadsledare inom hagelpatroner.

Gyttorp CC såldes 2004 för att fokusera mer på lerduvor och det nystartade Power Tools Stenspräckning, som idag är världsledande inom sten, berg och betong spräckningsteknik.

 

LERDUVEKASTARE

I slutet på 1980-talet Började Super Star utveckla och sälja lerduvekastare för Skeet & Trapbanor. Tack vare den höga kvaliteten och driftsäkerheten kom de att bli allmänt förekommande på många skjutbanor och än idag används de dagligen på många platser.

Försäljning och produktion togs över av underleverantören runt millenieskiftet.

2012 startade vi upp kastmaskinsverksamheten igen, denna gången med 12 volts nyutvecklade maskiner.

Kastarna har sedan dess blivit uppskattade för sin driftsäkerhet och mångsidighet till ett attraktivt pris