GAFFELFÄSTE GAME TRAILER

Fäste för gaffeltruck – Double och Triple Game Trailer är för beredda för gaffelfäste för att vid behov enkelt monteras på vagnen. Med hjälp av en teleskoplastare eller liknande uppnår man höga duvor och får en helt ny aspekt på Simulated Game skyttet