Accesory for traps

Base oscilante elevación vertical Rapid